◊   TÜRK-İSLAM BİRLİYİ NECƏ BİR BİRLİKDİR?   

  Türk-İslam Birliyi, bir sevgi birliyidir, məhəbbət birliyidir, könül birliyidir. Bu birliyin təməli, sevgi, fədakarlıq, köməksevərlik, mərhəmət, tolerantlıq, anlayış və razılaşmadır. Həmçinin, bu birliyin hədəfi insana hörmət, incəsənətdə, elmdə və texnologiyada ən yüksək nöqtəyə çatmaqdır. Birliyin yaradılmasıyla, yalnız Türk cəmiyyətləri və müsəlmanlar deyil, bütün dünya aydınlığa qovuşacaq.

Türk-İslam Birliyi təhkimedici, çətinləşdirici, bürokratik bir birlik olmayacaq. "Hər kəs bizə tabe olsun, geridə qalanlar da kölə kimi olsun" mənasında istismara əsaslanan bir birlik deyil. Düşmənçilik etmək, intiqam almaq və ya bir təhdid ünsürü olmaq üçün deyil, dünyada sülhün təmin olunması üçün mövcud olacaq. Bu birlik vəsiləsiylə hər dinin mənsubu istədiyi qədər ibadətini edə biləcək, öz dininə görə müqəddəs hesab edilən hər yeri ziyarət edə biləcək, malı, canı, namus və şərəfi Türk-İslam Birliyinin zəmanəti altında olacaq.

Bu birlik altında imansızlar və dinsizlər də hüzur içində yaşayacaqlar, fikirlərini istədikləri kimi ifadə edəcəklər.

 

Türk-İslam Birliyinin yaradılmasıyla, Amerika, Avropa, Çin, Rusiya, İsrail, bir sözlə, bütün dünya rahatlayacaq. Terror problemi başa çatacaq, xammal ehtiyatlarına gediş zəmanət altına alınacaq, iqtisadi və ictimai nizam qorunacaq, mədəni qarşıdurma tamamilə aradan qalxacaq. Amerika əsgərlərini torpaqlarından minlərlə kilometr uzağa göndərmək məcburiyyətində qalmayacaq, İsrail divarlar arxasında yaşamayacaq, Avropa Birliyi ölkələri hər hansı bir iqtisadi maneə ilə üzləşməyəcək, Rusiya təhlükəsizlik qayğılarıyla yaşamayacaq, Çin xammal çətinliyi ilə üzləşməyəcək.

 

Yalnız Türk-İslam bölgəsinə deyil, bütün dünyaya aydınlıq gətirəcək bu birliyin yaradılması üçün vicdan və ağıl sahiblərinin ittifaq yaratması əhəmiyyətlidir. Türk-İslam aləmi bu inkişafı böyük bir şövq və həyəcanla gözləyir. Atılan hər addım coşğuyla qarşılanacaq.

Türk-İslam Birliyinin ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti, yəhudiləri, xristianları, erməniləri, pravoslavları sevgiylə və şəfqətlə qucaqlaması, dinlərinə və inanclarına hörmət göstərməsi, onları qardaş bilməsi, ərazi bütövlüklərinə, can təhlükəsizliklərinə, zənginliklərinə və rifahlarına istiqamətli siyasətlər ortaya çıxarmasıdır.

 

ƏSAS SƏHİFƏ