◊   Cəsur, qətiyyətli, səmimi, şəfqətli, sevgi dolu bir yanaşma tərziylə
DƏRHAL, HEÇ GÖZLƏMƏDƏN TÜRK-İSLAM BİRLİYİ
  

• Türk-İslam birliyinin meydana gəlməsində boşa keçən hər gün bir itkidir, bir ziyandır.

 

• Heç yubanmadan Türk-İslam birliyi dərhal yaradılmalıdır.

 

• Bütün Türk milləti bu gözəl birliyi dəstəkləyir və təsdiqləyir.

 

• Bütün Türk dövlətləri, İslam ölkələri bu birliyi bir zərurət kimi görür. Sevinclə, səmimiyyətlə dəstəkləyir.

 

• Amerikanın, Rusiyanın, Çinin, Avropanın, bütün dünyanın həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən lehinə, xeyrinə olan bu birlik, bütün dünyaya sülh, qardaşlıq, sevgi və fərahlıq gətirəcək.

 

• Türk-İslam birliyi dünyadakı terroru, qarışıqlığı, narahatlığı, qlobal böhranı dərhal dayandıracaq yeganə həlldir.

 

Türk-İslam birliyi, bir sevgi birliyidir. Məhəbbət birliyidir, könül birliyidir. Bu birliyin təməli, sevgi, fədakarlıq, köməksevərlik, mərhəmət, tolerantlıq, anlayış və razılaşmadır. Həmçinin, bu birliyin hədəfi, insana hörmət, incəsənətdə, elmdə və texnologiyada ən yüksək nöqtəyə çatmaqdır. Birliyin yaradılmasıyla, yalnız türk cəmiyyətləri və müsəlmanlar deyil, bütün dünya aydınlığa qovuşacaq.

 

Son dövrlərdə baş verən hadisələr, Türk-İslam aləmi tərəfindən böyük bir şövq və həyəcanla gözlənilən Türk-İslam birliyinin, çox yaxın zamanda qurulacağını göstərir. Bu tarixi birliyin atacağı ilk və ən əhəmiyyətli addımı isə Azərbaycan və Türkiyənin iki dövlət, tək millət halında birləşməsi olacaq. Yaxın gələcəkdə Türkiyə lider dövlət olaraq, Türk-İslam aləminin liderliyini öz boynuna götürəcək və Qafqazdan Tanzaniyaya, Mərakeşdən Ficiyə qədər uzanan geniş bir ərazidə, bütün müsəlmanları vahid halda birləşdirəcək.

 

Birlik olmaq, Türk-İslam aləminə müdhiş güc qazandıracaq. İman edənlərin ittifaqını gücləndirən, əslində onların imanları və ixlaslarıdır. Həqiqi dostluq və ittifaq, ancaq səmimi imanla qurular. Möminlər, bir-birlərini heç bir fayda ya da mənfəət güdmədən, saf niyyətlə və yalnız Allah rizası üçün sevər, Allah rizası üçün dost olar və Allah rizası üçün birlik olarlar. Təməli dünyadakı ən möhkəm şeyə, Allah sevgisinə və Allah qorxusuna əsaslanan bu birliyin pozulması, yox olması Allahın diləməsi xaricində heç bir şəkildə mümkün olmaz.

 

Türk-İslam Birliyi dünyaya sülh gətirəcək

Türk-İslam Birliyi əvvəlcə həm müsəlman ölkələri arasındakı anlaşılmazlıqları həll edib, İslam aləminə sülh gətirəcək, həm də dünyadakı qarşıdurmanı və döyüşü qızışdıran hər cür hərəkatın qarşısında dayanacaq, döyüşü qızışdıran hər cür cəhdin qarşısını alan bir güc olacaq.

 

Türk İslam Birliyinin yaradılmasıyla, Amerika, Avropa, Çin, Rusiya, İsrail, bir sözlə, bütün dünya rahatlayacaq. Terror problemi başa çatacaq, xammal ehtiyatlarına gediş zəmanət altına alınacaq, iqtisadi və ictimai nizam qorunacaq, mədəni qarşıdurma tamamilə aradan qalxacaq. Amerika əsgərlərini torpaqlarından minlərlə kilometr uzağa göndərmək məcburiyyətində qalmayacaq, İsrail divarlar arxasında yaşamayacaq, Avropa Birliyi ölkələri hər hansısa bir iqtisadi maneə ilə üzləşməyəcək, Rusiya təhlükəsizlik qayğılarıyla yaşamayacaq, Çin xammal çətinliyi ilə üzləşməyəcək.

Avropa Birliyinin terror narahatçılığından xilas olması onlar üçün çox böyük bir nemət və firavanlıqdır. Bunu təmin edəcək qəti həll, Türk-İslam Birliyidir. İslam aləmindəki bütün əziyyətlərin, bütün qarışıqlığın başa çatması da Türk-İslam Birliyi ilə mümkündür. Türk dövlətləri bu vəsiləylə, Avropanın etdiyi kimi, hətta onu da keçən böyük bir mədəniyyət həmləsi edə bilərlər. Çünki Türk dövlətləri potensial cəhətdən çox zəngin bir ərazidir. Türk-İslam Birliyi bu əraziyə böyük bir zənginlik, bərəkət, əmin-amanlıq və keyfiyyət gətirəcək.

 

Türk-İslam Birliyi qlobal iqtisadi böhranı dayandıracaq yeganə həlldir

 

Türk-İslam Birliyi ticarəti canlandıracaq, iqtisadiyyatı gücləndirəcəkdir. İqtisadiyyatda, siyasi və mədəni sahədə müsəlman ölkələri arasında reallaşdırılacaq bir bütövlük, geridə qalanların sürətli şəkildə inkişafına, lazımi imkan və infrastruktura sahib olanların bunları ən səmərəli şəkildə istifadə edə bilmələrinə imkan verəcəkdir. İqtisadi inkişaf, elm və texnologiyaya qoyulacaq sərmayələri artıracaq. İqtisadiyyatın inkişafıyla yanaşı təhsil səviyyəsində də normal bir yüksəliş olacaq, cəmiyyət çox istiqamətli inkişaf edəcək.

 

Türk-İslam Birliyi, Müsəlman aləminin inkişafına da səbəb olacaqdır. Yaradılacaq vahid İslam bazarı sayəsində, bir ölkədə istehsal olunan məhsullar, gömrük, kvota kimi sərhəd maneələriylə üzləşmədən başqa bir ölkədə asanlıqla satışa çıxarıla biləcəkdir. Ticarət sahəsi genişlənəcək, bütün müsəlman ölkələrin bazardakı payı artacaq, ixracat inkişaf edəcək, bu da, müsəlman ölkələrindəki sənayeləşmə prosesini sürətləndirəcək, iqtisadiyyatda təmin ediləcək tərəqqi ilə texnologiyada da inkişaf yaşanacaq.

Türk-İslam Birliyinin yaradılmasıyla enerji mənbələri də zəmanət altına alınacaq. Türk-İslam Birliyinin vəsiləsiylə zəngin yeraltı sərvətlərin olduğu ərazilərdə sabitlik və sülh hakim olacaq, bu ərazilərdə demokratik sistem ən düzgün şəkildə işləyəcəkdir. Beləcə, bu resursların ən səmərəli şəkildə istifadə edilməsində və resursların qiymətləndirilməsində İslam ölkələrinin olduğu kimi, digər cəmiyyətlərin də heç bir zərər görməyəcəyi bir model meydana gələcək.

Bu da, başda neft istehsalı və qiymətləri olmaqla, dünya iqtisadi tarazlıqları baxımından olduqca əhəmiyyətli olan xüsuslarda, sabit və stabil bir siyasət yürüdülməsini təmin edəcək.

 

İqtisadiyyatı güclü olan Türk-İslam aləmi, Qərb dünyası və digər cəmiyyətlər üçün də əhəmiyyətli bir rifah mənbəyi olacaq. Bu cəmiyyətlər qarşılarında təhlükəsizlik şəraitində, narahatlıq hissi keçirmədən əməkdaşlıq edə biləcəkləri, ticarət fəaliyyəti apara biləcəkləri bir güc tapacaqlar. Həmçinin, Qərb təşkilatları və qurumlarının daim bu ərazilərin inkişafı üçün köçürdükləri fondlara da ehtiyac qalmayacaq, bu fondlar dünya iqtisadiyyatının güclənməsi üçün istifadə ediləcək.

Bu cəhətdən, Türk millətinə çox böyük bir vəzifə düşür. Türkiyənin vəzifəsi bütün dünyaya dinclik, rifah və bərəkət gətirəcək Türk-İslam aləminin lideri olmaqdır. Türk-İslam aləminin liderliyi dünya tarixinin ən böyük vəzifələrindən biridir. TÜRK MİLLƏTİNİN ƏN MÜHÜM VƏZİFƏLƏRİNDƏN BİRİ BUDUR. Yəni, Türk milləti olaraq vəzifəmiz yalnız Türkiyəni xilas etmək deyil, bütün Türk-İslam aləmini xilas etmək, həmçinin də dünyada sülh və rifah şəraitini təmin etməkdir.

 

ƏSAS SƏHİFƏ