◊   QURANDA OLAN BİRLİK AYƏLƏRİ   

 

Quranın bir çox ayəsində müsəlmanların qardaş olduqları, birlik və bərabərlik ruhu içində hərəkət etmələrinin lazım olduğu, həmrəy olmalarının lazım olduğu bildirilmişdir. Bu ayələrdən bəziləri belədir:

 

Möminlər, həqiqətən də qardaşdırlar. Elə isə qardaşlarınızı barışdırın və Allahdan qorxun ki, sizə rəhm edilsin. (Hucurat surəsi, 10)

 

“Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın! Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən idiniz, O, sizin qəlblərinizi birləşdirdi və Onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kənarında idiniz. O, sizi ondan xilas etdi. Allah Öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz”. (Ali İmran surəsi, 103)

 

... Əgər möminsinizsə Allahdan qorxub-çəkinin, aranızdakı münasibətləri düzəldin, Allaha və Onun Elçisinə itaət edin. (Ənfal surəsi, 1)

 

Allaha və Onun Elçisinə itaət edin, bir-birinizlə mübahisə etməyin, yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz. Səbir edin, çünki Allah səbir edənlərlədir. (Ənfal surəsi, 46)

 

 

Bir də onlardan sonra gələnlər: “Ey Rəbbimiz! Bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrətə yer vermə. Ey Rəbbimiz! Həqiqətən də, Sən Şəfqətlisən, Rəhmlisən!” deyərlər. (Həşr surəsi, 10)

 

Kafirlər də bir-birlərinin vəlisidir. Əgər siz bunu etməsəniz (bir-birinizə kömək etməsəniz, dost olmasanız), yer üzündə fitnə və böyük bir fəsad baş verər. (Ənfal surəsi, 73)

 

Özlərinə aydın dəlillər gəldikdən sonra firqələrə ayrılıb ixtilaf edənlər kimi olmayın. Onları böyük bir əzab gözləyir. (Ali İmran surəsi, 105)

 

Əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, onları barışdırın. Əgər onlardan biri digərinə qarşı təcavüz etsə, təcavüzkar dəstə ilə, o, Allahın əmrini yerinə yetirməyə qayıdanadək, vuruşun. Əgər o qayıtsa, hər iki dəstəni ədalətlə barışdırın və (hər mövzuda) ədalətli olun. Sözsüz ki, Allah ədalətli olanları sevir. (Hucurat surəsi, 9)ƏSAS SƏHİFƏ