◊   BU ƏSR "TÜRK-İSLAM MƏDƏNİYYƏTİN"NİN HAKİMİYYƏT ƏSRİ OLACAQ   

 

Bu möhtəşəm mədəniyyət dünyaya gözəllik, estetika, zənginlik və ədalət gətirəcək...

Türk-İslam aləminin birlik və bərabərliyi, bütün bəşəriyyətin rifahı, dincliyi və çəkilən əziyyətlərin yox olması üçün mütləq lazımdır. Vicdan sahibi olan hər adam bu birliyə kömək etməlidir.

 

Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri varislər etdiyi kimi onları da yer üzünün varisləri edəcək, möminlər üçün onların Özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir. Onlar Mənə ibadət edir və heç nəyi Mənə şərik qoşmurlar. Bundan sonra küfr edənlər – məhz onlar fasiqlərdir. (Nur surəsi, 55)

 

"And olsun, Biz Zikrdən sonra Zəburda da: "Şübhəsiz ki, ərzə yalnız Mənim saleh bəndələrim varis olacaqdır" deyə yazdıq". (Ənbiya surəsi, 105)

 

Türk-İslam birliyi bu əsrin müjdəsidir. Vaxtı gəlmiş, şərtləri kamilləşmişdir. Bu böyük ehtişam, bütün dünyanın hüzuruna, sevincinə, rahatlığına və rifahına səbəb olacaq. Türk milləti, türk dövləti, milli, unitar quruluşu çərçivəsində bu gözəl liderliyə layiqdir.
ƏSAS SƏHİFƏ